Develop Diverse to release the first inclusive writing platform for the Danish Language

ENGLISH (Danish below):  

Develop Diverse, headquartered in Denmark, was the first company to release a software solution that automatically detects the most prevalent social biases – gender, ethnicity, and age – in companies’ communication (e.g. job descriptions) and proposes inclusive alternatives. Develop Diverse’s mission is to enable companies to increase diversity through inclusive communication.  

The software was first released for the English language and is now available in the Danish language to support companies with strong bonds to Denmark.  

CEO & Co-founder, Jenifer Clausell-Tormos, Ph.D. says: “Even though English is widely used in Danish organizations, we see a great need for a solution to support inclusive communication in Danish language as well, as many large organizations have their primary communication in Danish”  

In a fast-evolving international landscape, Denmark needs its own tools and ways to not be left behind when it comes to diversity, equality, and inclusion. The business case for working with diversity and inclusion is well known, but the gender gap in Denmark persists: Denmark is behind its Scandinavian peers when it comes to positive female role models in leadership.   

A potential powerful solution to these issues is reducing bias in recruitment and promoting inclusive workspaces that are welcoming to diverse talent. This way, organizations can empower the advancement of experts from underrepresented backgrounds, while providing positive role models for further development. Bias originates in the pre-existing stereotypes of the society that we were born in, and in mindsets, we develop throughout life, as a result. Unfortunately, these biases are continuously reinforced by our language, as well. When we use biased language in our company communication, we affect candidates’ feeling of belonging and the appeal to work with us. Therefore, avoiding biased content in our job openings, websites, SoMe, and internal communication, is key to building a diverse workplace and retaining diverse talent.  

Companies like TDC, ATP, and Danske Bank are already using Develop Diverse to optimize job descriptions and other communications material in the Danish language and see great results of up to 3 times more applicants overall.   

“We can see clear improvements in the diversity of our customers’ company culture, including Danske Bank”, says Jenifer Clausell-Tormos, CEO of Develop Diverse.  

In a pilot project with Danske Bank covering 40 job adverts, the number of qualified female applicants grew by 81% and male applicants by 39% when bias was removed from the job adverts.  

Also, TDC Group experienced a considerable improvement in the gender diversity of the candidates applying to a job after a short time using the Develop Diverse software to make Danish job descriptions more inclusive. As a result, they saw a 73% increase in female applicants after replacing stereotypic phrases with inclusive alternatives provided by the software.   

Read more about the Inclusive writing platform for the Danish language HERE  

Develop Diverse was founded in 2017 in Copenhagen, Denmark, with the vision to create equal opportunities by normalizing diversity.   

Develop Diverse has been awarded the SDG tech award in the Diversity category by Sustainary. In addition, Develop Diverse has been nominated in the global growth competition EY Entrepreneur of the Year in the category ‘Best Impact Company 2020’ amongst companies like Green Mobility and Too Good To Go.   

Want to know more? Sign up for a free trial HERE or watch our CEO’s TEDx talk about the importance of inclusive language HERE 


DANISH: 

Develop Diverse udvikler banebrydende software på dansk – scan jobannoncer og opnå højere mangfoldighed 

Den danske virksomhed, Develop Diverse, var de første til at udvikle en software løsning  der automatisk scanner virksomheders tekst (f.eks jobbeskrivelser) for de mest udbredte bias – køn, etnicitet og alder – og foreslår inkluderende alternativer. Develop Diverses mission er at gøre det muligt for virksomheder at øge mangfoldigheden og skabe en inkluderende kultur gennem inkluderende kommunikation. 

Softwaren blev først udgivet på engelsk I 2018 og er nu tilgængelig på dansk for at støtte virksomheder med et stærkt tilhørsforhold til Danmark. 

CEO og medstifter, Jenifer Clausell-Tormos, Ph.D siger: ”Selvom engelsk er meget udbredt i danske organisationer, ser vi et stort behov for en løsning, der også understøtter inkluderende kommunikation på dansk, da mange store organisationer har deres primære kommunikation på dansk ” 

I et internationalt landskab hvor udviklingen går stærkt, har vi I Danmark brug for vores egne værktøjer for ikke at sakke bagud når det kommer til mangfoldighed, ligestilling og inklusion. Vi ved at mangfoldige organisationer klarer sig bedre langsigtet og I Danmark er der brug for at inkludere mangfoldigt talent på arbejdsmarkedet viser flere undersøgelser: Danmark ligger nemlig bag sine skandinaviske venner, når det kommer til kvindelige rollemodeller i lederstillinger. 

En potentiel løsning på problemet er at reducere bias i rekrutteringsprocessen og fremme en inkluderende kultur, hvor mangfoldigt talent inviteres indenfor. På den måde kan organisationer styrke udviklingen af specialister med underrepræsenteret baggrund og samtidig udvikle talent til at blive rollemodeller. Bias stammer fra de stereotype fortællinger der allerede er I samfundet, som vi fødes ind i, og I det ankesæt som vi udvikler I løbet af livet i tankesæt, som et resultat. De stereotype fortællinger som stammer fra vores ‘ubevidste biases’ forstærkes løbende af vores sprog og skaber virkeligheden omkring os. Når vi bruger sprog i vores virksomhedskommunikation uden at tænke over bias og de stereotype fortællinger vi forstærker, påvirker vi kandidaternes tilhørsforhold og følelsen af at det er en den rette virksomhed, selvom kandidaten er kvalificeret til jobbet. Derfor er inkluderende sprog nøglen til at opbygge en mangfoldig bejdsplads og en inkluderende kultur. 

Danske virksomheder som TDC, ATP og Danske Bank bruger allerede Develop Diverse til at optimere jobbeskrivelser og andet kommunikationsmateriale på dansk og ser overbevisende resultater på op til 3 gange flere ansøgere generelt ved at bruge Develop Diverse. 

 ”Vi kan se en række klare forbedringer på diversiteten hos vores kunder, heriblandt Danske Bank”, siger Jenifer Clausell-Tormos, CEO Develop Diverse.  

I et pilotprojekt hos Danske Bank med 40 jobannoncer steg antallet af kvalificerede kvindelige ansøgere således med 81% og 39% for mænd ved at fjerne bias i jobannoncer. 

Ligesom Danske Bank, har TDC også oplevet en betydelig forbedring af kønsdiversiteten blandt de kandidater, der ansøgte opslåede stillinger efter kort tids brug af Develop Diverse-softwaren. Som resultat oplevede de en stigning på 73% i kvindelige ansøgere efter at have erstattet stereotype sætninger med de inkluderende alternativer som automatisk bliver foreslået af softwaren. 

Læs mere om vores danske software til at scanne jobannoncer mv. For stereotype ord HER  

Develop Diverse blev grundlagt i 2017 i København, Danmark, med visionen om at skabe lige muligheder for alle ved at normalisere mangfoldighed. 

Develop Diverse vandt SDG tech-prisen i Diversity-kategorien organiseret af Sustainary. Derudover er Develop Diverse nomineret i den globale vækstkonkurrence EY ‘Entrepreneur of the Year’ i kategorien ‘Best Impact Company 2020’ blandt virksomheder som Green Mobility og Too Good To Go. 

Vil du vide mere? Tilmeld dig en gratis prøveversion HER, eller se vores CEO’s TEDx forklare hvorfor inkluderende sprog er så vigtigt HER 

Share:

More news

Welcoming Our New Leadership Team

Copenhagen, September 22nd, 2023 Today, Develop Diverse, the inclusive writing platform, announces a significant shift in its leadership. After almost seven years of dedicated service,

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits.   Learn more