WEBINAR

Hvorfor
EU Direktivet er
SÅ VIGTIGT for
Ligestilling & HR

AP Pension deler hvordan de arbejder med CSR direktivet og hvilken betydning det får ift. Diversitet og Inklusion

On-Demand

Hvad er CSRD og hvordan arbejder AP Pension med direktivet og hvad kommer det til at betyde i forhold til rapportering på diversitet og inklusion?

Formålet med “Corporate Sustainability Reporting Directive”, som direktivet hedder i fuld længde, er at få EU’s virksomheder til at rapportere langt mere transparent, pålideligt og ensartet på bæredygtighedsområdet end i dag. I dag er det for eksempel frivilligt for små og mellemstore virksomheder at rapportere på sociale nøgletal vedrørende køn, alder, trivsel og ligeløn, og da denne gruppe af virksomheder udgør størstedelen af dansk erhvervsliv, har de en vigtig rolle i at sikre mere ligestilling. Hvorfor er direktivet så vigtigt for ligestillingen? Det er fordi rapporteringskravene skaber øget gennemsigtighed i, hvad virksomhederne rent faktisk gør for at styrke for eksempel ligestilling i topledelse.

Fem fakta om Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD): 

  1. Direktivet etablerer obligatoriske rapporteringsstandarder for 50.000 virksomheder i EU og forventes gældende fra 1. januar 2024 
  2. Direktivet udvider omfanget af bæredygtighedsrelaterede emner, som virksomheder skal rapportere på 
  3. Direktivet forpligter virksomheder til at give information om bl.a. deres strategi, mål, bestyrelsens og ledelses rolle samt virksomhedens væsentlige negative påvirkninger 
  4. Direktivet fremmer kvaliteten af ESG-data ved at indeholde nye regler om revision 
  5. Direktivet kræver, at ESG-nøgletal skal tagges for at muliggøre maskinaflæsning og automatisering

Speakers

Rya Lene Terney

Rya Lene Terney, Chef for Samfundsansvar & Bæredygtighed, AP Pension

Rya er Afdelingschef for Samfundsansvar og Bæredygtighed i AP Pension og har arbejdet med strategisk, taktisk og operationel ledelse i mere end 15 år – først i en mindre virksomhed og senest i et C25-selskab. I alle årene har hun løst opgaver i det brede spændingsfelt mellem ledelse, kunder og medarbejdere og på tværs af interne og eksterne stakeholders, med CSR, bæredygtighed og mangfoldighed som omdrejningspunkt.

Pil Byriel, Co-Founder & CCO, Develop Diverse

Pil er Co-Founder og CCO i Develop Diverse. Pil rådgiver virksomheder og organisationer om diversitet og inclusion, samt ubevidst bias. Hun rådgiver også netværket ‘International Women-in-Tech’ om D&I. Før Develop Diverse, arbejdede hun med medarbejder engagement hos Peakon. Hun har arbejdet med international salgsledelse og forretningsudvikling med focus på langvarige kundeforhold i over 7 år. 

Tilmeld dig nu

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits.   Learn more

Book a free live Demo

Please, fill out the details below and we will be in contact to schedule a time for a free live demo.